Детските книжки са толкова важни в живота на едно дете, колкото игрите и вниманието на родителя. Чрез тях то научава типове поведение, възприема стереотипи, заучава действия в ситуации, както и основните морални ценности – не кради, обичай,  разликата между доброто и злото и що е то благородната лъжа. Затова много внимавайте, родители, какви книжки купувате

Привет и от мен в това странно утро! Казвам странно, не защото е наполовина пролетно-наполовина зимно, а защото е утро в една преобърната държава. Тази нощ не можах да спя, по мисли за новите изменения по проекта за Наказателния кодекс що се отнася до опазване на културното ни наследство. А конкретната причина, поради която не