Привет и от мен в това странно утро! Казвам странно, не защото е наполовина пролетно-наполовина зимно, а защото е утро в една преобърната държава. Тази нощ не можах да спя, по мисли за новите изменения по проекта за Наказателния кодекс що се отнася до опазване на културното ни наследство. А конкретната причина, поради която не