Ръцете са огледалото на човека и издават не само неговата възраст, но и начина му на живот. Те са жертва не само на климатичните условия, а и на всички препарати, които използваме в ежедневието. Затова е по-добре да правим профилактика срещу вредните влияния, отколкото да лекуваме вече появилите се проблеми. Преди използването на каквито и