Днес ще изляза малко от детската тематика, която подех през последните дни и ще се насоча към малко по-социална, просто защото смятам, че ГРИЖАТА ни трябва да е към всичко – не само към лицето или децата ни, към тялото или дома ни. Всъщност много хора напоследък не правят нищо друго освен да търсят пагубни

След като в предния си пост се втурнах в малко обществена тематика, ще си позволя в този пост да довърша идеята си, защото смятам, че блоговете са именно за това – да споделяш мнение, което да получи мрежови отзвук. След това ще си продължа с красотата… Наистина смятам, че 2014 година ще бъде годината на