Много дървета не просъществуват у нас я заради нов булевард, я заради ново “кръгово”, я заради някоя нова кооперация. И докато съвременните жилищни комплекси никнат като гъби, добрите стари дървета биват изкоренявани или изрязвани до дъно, защото все ще пречат на някоя табела, балкон или електрически стълб.

Ето обаче един начин, чрез който лесно едно дърво може да бъде пресадено на друго място. У нас, в България, има две такива машини, които все още действат независимо дали сте ги виждали, или не. Естествено, две не са достатъчно. Използват се само за нуждите на паркове и градини. При това в столицата ни, доколкото знам. И все пак две са някакво начало и пак добре, че ги има, за да обслужват залесените площи и да “пазят зеленината”.