Много дървета не просъществуват у нас я заради нов булевард, я заради ново “кръгово”, я заради някоя нова кооперация. И докато съвременните жилищни комплекси никнат като гъби, добрите стари дървета биват изкоренявани или изрязвани до дъно, защото все ще пречат на някоя табела, балкон или електрически стълб. Ето обаче един начин, чрез който лесно едно