Определение на био и органични вина: Биологичните и органичните вина са произведени от грозде, отгледано по специални екологични стандарти, които изключват използването на синтетични пестициди, хербициди и изкуствени торове. Производствен процес: Производството на тези вина изисква строг контрол над всеки аспект от отглеждането на гроздето до бутилирането на виното. Това включва поддържане на почвеното здраве

Ако имате близки с деца, племенници или приятелки с малчугани, да знаете от мен едно: каните ли ги на гости, трябва ЗА-ДЪЛ-ЖИ-ТЕЛН-НО да имате нещо, с което да усмирите палавниците. Най-малкото, за да си чуете приказката със събеседниците си. Ако щете ми вярвайте, но когато една от най-добрите ми приятелки беше у дома миналата неделя