Ах, тази старост! Всички се страхуваме от нея, без да осъзнаваме, че този просец започва още от рождението ни. Старостта често е определяна като трета възраст, златен век или дори есента в житейския цикъл, защото нейните нюанси са пъстри като сезона.

По време на процеса на стареене обаче, нуждите на възрастните хора се увеличават: лекарства, специални грижи, специфични диети или много други фактори, които трябва да се вземат под внимание.

Разбира се, всеки от нас би искал възрастните му родители да получат качествените грижи и уважението, което заслужават, но понякога обстоятелствата налагат да прибегнем към външна помощ от професионален асистент.

Каква е ролята на асистента?

Това е човек, който предлага комплекс от услуги в помощ на възрастните хора. Той се грижи за пазаруването, домакинската работа, придружава до институции, и оказва нужната помощ.

Асистентът може да бъде ангажиран почасово или целодневно, зависи от заетостта ви. Важно е този човек да бъде лесно адаптивен, за да свикне с навиците на хората, на които ще оказва помощ и ще прави компания. С течение на времето тази връзка може да се задълбочи и да прерасне в добро приятелство.

Това се случва поради факта, че често възрастните хора се чувстват самотни през този период от живота си (40% от едноличните домакинства се формират от хора над 65 години). Самота, родена от липсата на внимание и обич.

За да се поправи тази тревожна реалност, посещението на служба за професионална помощ (с опит и отлични препоръки) успява да осигури компания, която помага и забавлява възрастните хора, карайки ги да се чувстват значими и обгрижвани.

Въпреки това, запомнете, че нищо не може да замени любовта и вниманието от нас, техните деца и внуци.