Развитите капиталистически държави са изградили стабилна система на потребление, благодарение на която непрекъснато стимулират икономиката си. Редица „романтично настроени“ изследователи на обществените процеси, безуспешно се опитват да обърнат внимание върху множеството негативни последици, произлизащи от консуматорството. Но истината е, че капитализмът се гради именно на потреблението. Когато обаче, един дългогодишен модел с традиции в едно общество, се привнесе директно в друго – последиците могат да бъдат големи, а за колекторски агенции като ЕОС Матрикс това означава много работа.

Както вече уточнихме, капитализмът се гради на потреблението. За да стимулира хората да си позволяват все повече и повече стоки и услуги, компаниите ги правят възможно най-достъпни. Това не означава, че ще редуцират цените на продуктите или ще увеличат работните заплати на хората. Това означава, че ще изградят механизъм, чрез който потребителите ще могат да си позволят определена вещ или услуга, без да плащат сумата наведнъж. По този начин стоките достигат до масовия потребител, а не остават в кръга на по-заможните групи. И тъй като човешката природа е такава, че иска да притежава същите или подобни неща, като тези на заобикалящите го – схемата работи. Не на последно място остават и рекламните стратегии, които са съсредоточени да влияят на психологическо и подсъзнателно ниво, така че хората наистина да искат да притежават определената вещ или да се възползват от тази услуга.

По същата логика започнаха да се появяват различни финансови продукти, които предлагат бързи кредити за неголеми суми, при облекчени откъм документация условия. И хората – се възползват от тези продукти, тъй като те им предоставят бързи средства накуп, които в последствие ще връщат на части. В западните държави този вид кредитиране  е под формата на  кредитни карти, което на практика стимулира потреблението на стоки и услуги на стойност по-голяма от работната заплата.

През последните години в България също започнаха масово да се предлагат стоки и услуги на изплащане, както и бързи потребителски кредити, с улеснени условия за кандидатстване. Но, както споменахме и по-рано, в развитите капиталистически държави съществуват дългогодишни традиции на потребление именно по този начин, а  българите се запознаха с този модел преди не повече от 25 години. Може би достатъчно време, а може би не, за да започнем да правим правилно разпределение на средствата си и да преценяваме дали можем да си позволим даден финансов продукт, без това да означава, че вноските по изплащането му ще ни изправят пред затруднено положение всеки месец.

Ето защо най-голямата колекторска агенция в България ЕОС Матрикс се старае чрез работата си да разяснява на просрочилите клиенти всички права и задължения, които произтичат от сключването на определен договор за ползване на финансов продукт или такъв на изплащане. С цел да предотврати повторно изпадане в подобно положение.