Често детската стая изглежда все едно през нея е минал ураган, поне в очите на родителите. На децата ви сигурно не им прави впечатление, но вие не може да понесете такъв хаос. Позната картинка, нали? Подреждането на стая не е от най-трудните неща, но не стигайте до момента, в който всеки път вие трябва да