Не винаги трябва букет от червени рози или пламенно „Обичам те!“, за да се почувстваме обичани. Понякога вечерта, прекарана заедно на дивана, гледайки любим филм е достатъчна. Някои хора изразяват любовта си с думи, други с дела или жестове. А вие от кои сте?

Ще ви споделя моето мнение, а то е, че всеки от нас е способен да обича и да бъде обичан, защото любовта е най-чистата и истинска потребност. А как работи тя? Да обичаме означава да се отнасяме към другите, а и към себе си добре, да ценим и уважаваме. Най-общо става дума за вътрешно чувство и отношение, което се проявява външно под различни форми. Ако се вслушаме в себе си и съумеем да се приемем с всичките си слабости, които са и част от това да бъдем хора, то това става наша основа за разбиране и взаимност с другите.

Първата стъпка в отварянето ни към любовта започва от нас самите. Предизвикателството тук е да разпознаем как ние самите искаме да даряваме и приемаме любов. Езикът на любовта идва от сърцето. Той има различни форми на изразяване, в зависимост от това как обичаме да се обръщаме към себе си или как сме се научили да проявяваме любов към другите. А любовното общуването протича на различни нива.

Хората имаме различни начини, по които искаме да даваме или получаваме любов и не всеки комуникира това чувство по един и същи начин. Това са различни стилове на общуване. Когато се срещнат двама души, които „говорят“ различни езици на любовта, може да възникнат недоразумения. Но те са породени понякога от собствените ни очаквания, по които половинката ни не се движи. Но това не значи, че не дава всичко от себе си, просто го прави на друг „език“. Затова не бива да се отказваме лесно, а да се научим да общуваме – на всички нива в любовта.