Често обвиняваме околните хора, ситуации, събития, дори метероологични условия за това как се чувстваме. Търсим помощ отвън, споделям с приятели, с родители, роднини. До къде всъщност стига всеки път на всеки външен проблем. Стига до нас самите. Как ние общуваме със себе си, как ние се грижим за себе си, как ние сами се прегръщаме, до колко ние самите си вярваме. Не можем да обвиняваме непрестанно съдбата, кармата и какво ли още не. Всяка малко решение, всеки ден ражда плод. Ако ние взимаме мъдри решения за самите себе си днес, ще берем по хубава реколта утре. Какво значи мъдри решения? Мъдрите решения не винаги са правилни, просто са най-деликатни спрямо нас самите и същността ни. Истината е, че са много прости. Ако аз днес се чувствам изморена, недоспала – мъдро решение е след работа да се прибера да легна и да се наспя. Ако взема решението да се забавлявам на момента, но не с пълни сили и все пак да се прибера твърде късно, плодът от този избор е, че утре ще ми се спи още повече. Но нито един от двата пътя не е грешен, грешно е, ако после се чувстваш още по-нетърпимо изморен, че си навлечеш проблеми и на работа. Това е един много прост пример, но именно от там трябва да започнем. Пращам ви любов.